Gwefan Newydd y Gronfa Her ar Fin Ysgogi Arloesedd yn y Sector Cyhoeddus

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Gwefan Newydd y Gronfa Her ar Fin Ysgogi Arloesedd yn y Sector Cyhoeddus

Yn dilyn lansio gwefan newydd sbon Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cawsom afael ar Liz Rees, Swyddog Prosiect y Gronfa Her i ddysgu mwy am y datblygiad newydd cyffrous hwn.

Mae’r gronfa her £10m, wedi’i hanelu’n bennaf at sefydliadau o fewn y sector cyhoeddus, yn ceisio cynnig datrysiadau i broblemau nad oes atebion hysbys iddynt a bydd yn allweddol wrth helpu i ddatrys rhai o’r rhwystrau mwyaf sy’n wynebu awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau’r trydydd sector ar draws y rhanbarth.

 

Beth yw Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae’r Gronfa Her £10m yn darparu mecanwaith i ymgysylltu â chyrff sector cyhoeddus, sy’n weithgar ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, i allu adnabod a datblygu heriau. Mae’n cysylltu cyrff sector cyhoeddus â sefydliadau a all gynnig datrysiadau arloesol i’r heriau hynny, gan arwain at well gwasanaethau, gwell effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, a mwy o gynhyrchiant.

Diben yr arian yw helpu’r sector cyhoeddus i gael gafael ar gynnyrch a gwasanaethau newydd er mwyn mynd i’r afael â’r heriau ac wrth wneud hynny, cynnig llwybr i’r farchnad ar gyfer y datrysiadau hynny.  Bydd cyrff sector cyhoeddus yn cynnig heriau ar gyfer cymorth, a bydd y rhai sy’n llwyddo i sicrhau arian yn gweithredu’n sefydliadau ‘Perchennog Her’ ac yn gweithio’n agos gyda ‘Darparwyr Datrysiadau’ posibl i ddatblygu datrysiadau.

Dylai Perchnogion Her allu dangos sut maen nhw’n:

  • Datrys heriau cymdeithasol a/neu broblemau o ran darparu gwasanaeth
  • Creu datrysiadau arloesol
  • Darparu effaith economaidd i’r rhanbarth
  • Sbarduno cyfleoedd masnachol uwchraddiadwy
  • Adeiladu cyfoeth lleol

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content