Helpu doniau i godi – a busnesau i ddisgleirio

Categorïau:
Cyffredinol
Sgiliau

Adeiladir busnesau ar bobl ddawnus, sydd wedi’u hyfforddi’n dda – yn awr yn fwy nag erioed.  Felly, mae digwyddiad brecwast ‘Codi & Disgleirio’ Venture yn ddigwyddiad ‘rhaid ei fynychu’ i unrhyw gyflogwr a menter sy’n meddwl am wella’u piblinell ddoniau, meithrin sgiliau ymysg gweithwyr presennol – neu ddim ond gwneud eu busnes y ‘busnes pobl’ gorau y gall fod.

Dowch draw i’r digwyddiad Rhwydweithio Brecwast Busnes am ddim hwn ddydd Mercher, y 7fed o Fehefin yn adeilad syfrdanol Sbarc yng Nghaerdydd, ac fe ganfyddwch y ffyrdd gorau o recriwtio doniau i’ch busnes a gwella sgiliau yn eich gweithlu – dysgu’r arferion gorau diweddaraf a’r gwasanaethau cymorth arbenigol niferus sy’n agored ichi.   

Fe glywch sut mae’r rhaglen recriwtio a datblygu graddedigion Venture, a ariannir yn llawn, yn helpu busnesau o bob maint i recriwtio a datblygu doniau ar gyfer sectorau blaenoriaethol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – yn ogystal â mwynhau’r doethinebau gwerthfawr a rannir gan siaradwyr sy’n cynnwys:

Rowena O’Sullivan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, fydd yn ein goleuo am bwysigrwydd sgiliau digidol a gwyrdd yn nhirwedd y dyddiau hyn sy’n esblygu’n gyflym – gan ddarparu dirnadaethau gwerthfawr o sut i drosoli’r sgiliau hynny i hybu arloesedd, cynaliadwyedd a thwf.   

Geraldine O’Sullivan o Graddedigion Venture yn dangos sut mae rhaglen Venture a ariannir yn llawn yn helpu cyflogwyr i recriwtio’r Graddedigion gorau – a’u datblygu drwy Raglen Sbarduno Gyrfa unigryw. 

Darryl Williams o Y Prentis yn rhannu’r buddion o ddarparu profiadau gwaith hynod amrywiol a llwybrau prentisiaethau eithriadol i bobl o bob cefndir.  

.

Graham Rees o Aspire yn egluro manteision unigryw Cydbrentisiaethau wrth ddarparu profiadau dysgu di-dor a chanlyniadau llwyddiannus.

Chris Sweet o Lywodraeth Cymru yn rhoi manylion am sut y gallwch optimeiddio’r rhaglen React+ a chael at gyllidau eraill sydd ar gael i’ch busnes.

Glynn Lloyd o Newfields Law yn rhoi trosolwg ymarferol ac arbenigol ar harneisio doniau rhyngwladol trwy fisâu gwaith a chyfraith mewnfudo

Peidiwch â cholli’r digwyddiad hynod ymarferol a diddorol hwn sydd wedi’i baratoi i’ch helpu chi a’ch gweithwyr i adeiladu llwyddiant cynaliadwy ar gyfer eich busnes – dowch draw i Codi a Disgleirio am 8.30yb-10.30yb ddydd Mercher, y 7fed o Fehefin yn y Sbarc/Spark, Heol Maendy, Caerdydd CF24 4HQ.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content