Hyb Trafnidiaeth Newydd – Newid sylweddol i Drafnidiaeth ym Mhorth

Categorïau:
Sectorau

Mae tref y Porth yn borth pwysig yng Nghymoedd De Cymru, yng Nghwm Rhondda, ym mwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT). Ar y cyfan mae gan y dref gysylltiadau da â Chaerdydd a Phontypridd, gyda dwsin o wasanaethau bws yn cysylltu’r Porth â Chwm Rhondda, Caerffili a Chaerdydd, ond mae Porth wedi bod dan anfantais sylweddol yn draddodiadol yn sgil cyfleusterau cyfnewidfa drafnidiaeth gwael.

Bydd Hyb Trafnidiaeth Porth yn newid hyn. Gan ddefnyddio tir RhCT, byddwn yn adeiladu cyfnewidfa a fydd yn rhannu’r cyfleusterau rhwng y gwasanaeth bws a rheilffordd – gan greu cyfnewidfa â 7 o leiniau ar gyfer bysus wrth ochr y rheilffordd.

I ddysgu mwy am y weledigaeth a’r dull o greu Hyb Trafnidiaeth Porth buom yn siarad â Roger Waters – Cyfarwyddwr Gwasanaeth RhCT ar gyfer Gwasanaethau Rheng Flaen.

Roger Waters –  RCT Service Director for Frontline Services

“Bydd hwn yn gam mawr ymlaen tuag at hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus yn y Rhondda, ac yn gonglfaen ar gyfer Strategaeth Adfywio Porth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content