Mae bwrdd twf rhanbarthol yn chwilio am aelodau newydd i hyrwyddo arloesi a buddsoddi ym mhrifddinas-ranbarth caerdydd

Categorïau:
Cyffredinol

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn chwilio am aelodau annibynnol i ymuno â’n Bwrdd Twf Rhanbarthol (RGB) newydd am gyfnod rhwng 2-4 blynedd. 

Y Bwrdd Twf Rhanbarthol

Bydd y RGB yn chwarae rhan hanfodol wrth weithio ochr yn ochr â Bwrdd Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gydweithio ag arbenigwyr arloesi, polisi a buddsoddi ac i ddarparu tystiolaeth, data a chyngor o ansawdd uchel i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC). Bydd y RGB hefyd yn helpu’r CJC i gryfhau polisi a gwneud penderfyniadau. Mae’r RGB yn dod â busnesau, y byd academaidd, y sector cymunedol a phartneriaid ehangach y sector cyhoeddus at ei gilydd i sicrhau bod safbwyntiau amrywiol yn llywio cynlluniau, polisïau a gweithgarwch ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Mae swyddogaethau’r RGB yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, yrru mentrau polisi allweddol ymlaen, archwilio cynigion buddsoddi newydd, cynghori Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil y CJC i wneud y gorau o’i bwerau newydd, liferi buddsoddi ac offer polisi, a darparu rhagwelediad strategol i lywio’r strategaethau rhanbarthol a’r fframweithiau polisi a fydd yn llywio penderfyniadau buddsoddi. 

Gwybodaeth am geisiadau

Gellir lawrlwytho’r hysbyseb llawn yma. 

Gellir lawrlwytho’r fanyleb aelod RGB yma. 

Man walking across CCR office.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content