Mae Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru yn ethol Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Y Cadeirydd newydd yw’r Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy.  Y Dirprwy Gadeiryddion sydd newydd eu hethol yw’r Cynghorydd Huw Thomas (Arweinydd Cyngor Caerdydd) a’r Cynghorydd Anthony Hunt (Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen).  Daw’r Cynghorydd Brocklesby yn Gadeirydd benywaidd cyntaf y SEWCJC, ac mae’r holl swyddi ar gyfer blwyddyn 2024/2025 y Cyngor.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content