Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn penodi bwrdd newydd gweledigaethol i gyfarwyddo a llunio dyfodol cymuned fusnes De-ddwyrain Cymru.

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi creu Bwrdd newydd, gan benodi tîm o arweinwyr busnes gweledigaethol o bob cwr o’r rhanbarth, gyda phob un yn dod â chraffter, egni ac angerdd o’r newydd i helpu i gyfarwyddo, hysbysu a llunio dyfodol busnesau yn Ne-ddwyrain Caerdydd.

Dywedodd Nigel Griffiths, Cadeirydd y Cyngor Busnes,

“Rwyf yn falch iawn o groesawu’r Bwrdd newydd ar adeg mor dyngedfennol i gymuned fusnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac rwyf wrth fy modd â phenodiad pob un aelod o’r Bwrdd newydd hwn.  Mae gan y Cyngor Busnes rôl allweddol mewn gweithio â Chabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y Bartneriaeth Sgiliau a sefydliadau eraill a chanddynt amlygrwydd uchel, er mwyn sicrhau y caiff llais busnesau ei glywed yn eglur, gan fod â rôl annatod mewn cyfrannu tuag at dwf a llewyrch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae hwn yn dîm newydd ac amrywiol o “feddylwyr a gwneuthurwyr” a ddaw â hygrededd, gallu ac angerdd dros fusnes sy’n angenrheidiol i ni ailosod, ailddiffinio a chyflenwi’r hyn y mae modd ei gyflawni yn ein rhanbarth.” 

Mae’r tîm newydd yn cynnwys dau aelod o’r Bwrdd o’r gorffennol – Rob Basini (Rheolwr Datblygu yn y Ffederasiwn Busnesau Bach) a Paul Webber (Cyfarwyddwr Arup) – ac yn ymuno â Rob a Paul y mae: Rakesh Aggarwal (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Escentual), Peter Cashin (Rheolwr Gyfarwyddwr Huntleigh Healthcare Cyf), Andrew Evans (Uwch-gyfarwyddwr yn SPTS Technologies a KLA), Victoria Mann (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol NearMeNow), Karen McGuire (Prif Swyddog Ariannol Confused.com), Andrew Morris (Partner yn Geldards LLP), Damon Rands (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Wolfberry), Matthew Tossell (Prif Swyddog Gweithredol Hugh James Involegal), ac Angharad Neagle, (Prif Swyddog Gweithredol Freshwater Cyf).  

Gan edrych ymlaen at sut y bydd y Bwrdd newydd hwn yn helpu i wireddu potensial y gymuned fusnes ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Nigel yn pwysleisio,

“Yn awr yn fwy nag erioed, mae’n amser torchi’n llewys a chyflawni pethau.  Ein gwaith ni yw gafael yn yr awenau o ran hyrwyddo ymgysylltu â busnesau rhanbarthol, gan gyfrannu syniadau deallus a hwyluso cyfraniadau ystyrlon gan fusnesau ledled y rhanbarth – felly mae hi’n hanfodol bod gennym y meddyliau busnes gorau o bob cwr o’r sectorau masnachol niferus yn ein rhanbarth.  Rwyf yn hynod hyderus bod gennym yn awr gymysgedd amrywiol digonol o gefndiroedd, a’r arbenigedd, y profiad a’r rhagolygon amlsector sydd eu hangen, wedi’u hymgynnull i’n galluogi i fod â rôl allweddol i ailgodi’n gryfach ac i fanteisio hyd yr eithaf ar y cyfleoedd busnes anferth sydd o’n blaenau yn y byd ôl-bandemig.”   

DIWEDD.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

It seems we can't find what you're looking for.
There are no more project updates at present. Please check back later.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.