Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyd-noddi Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol gyda Phrifysgol De Cymru

Categorïau:
Cyffredinol
Datganiad i'r Wasg – Arall
Sgiliau

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop, sy’n denu 170,000 o bobl bob blwyddyn i ddathlu diwylliant ac iaith Cymru, gan edrych tua’r dyfodol gyda gwyddoniaeth a thechnoleg.  Dyma hefyd y tro cyntaf y caiff yr ŵyl ei chynnal ym Mhontypridd er 1893. 

Mae’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn nodwedd sefydlog yn yr ŵyl, sy’n denu 60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn gyda Chromen eiconig fawr sydd â seddau i 100 o bobl. 

Lleolir Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o’r cabanau pren yn y Pentref i drafod a hyrwyddo gyrfaoedd ym myd technoleg.  Bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo cyfleoedd uwchsgilio i unigolion mewn sgiliau technoleg, seiber a digidol yn Ne-ddwyrain Cymru a chynghori ymwelwyr ifainc ar lwybrau gyrfa mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.  

Fel noddwr, bydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd slot siarad yng Nghromen y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg i drafod cynlluniau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o’r cabanau pren yn y Pentref i drafod a hyrwyddo gyrfaoedd ym myd technoleg ar gyfer dyfodol carbon isel fydd yn cynnwys elfennau o brosiect datblygol Gorsaf Bŵer Aberddawan a phrosiectau eraill megis gwefryddion Cerbydau Trydan.  

Dywedodd y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Cadeirydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Rydym yn llawn cyffro o fod yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Eisteddfod Genedlaethol eleni.  

“Mae arnom eisiau i’n man fod mor hygyrch ac ystyriol o deuluoedd ag y bo modd, ac anogwn yn gryf unrhyw berson ifanc sy’n meddwl am eu llwybr gyrfa, boed hyn yn ymwneud â gwyddoniaeth a thechnoleg, i ddod draw ac i siarad â’n Tîm Sgiliau a Doniau fydd yn fwy na bodlon o gynghori.  Rydym yn llawn gwefr o fod yn rhannu’r nawdd hwn gyda Phrifysgol De Cymru, sy’n caniatáu inni ddangos gwir gefnogaeth ac arweinyddiaeth mewn meysydd diwylliannol, iaith a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).” 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae hwn yn gyfle rhagorol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd arddangos eu huchelgais ac i rannu’r hyn y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei gynnig i’r byd gwyddoniaeth a thechnoleg, gan hefyd gysylltu â’n cymunedau lleol mewn ffordd ystyrlon.  Bydd y presenoldeb hwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cydategu’r hyn y mae ein Cyngor Bwrdeistref Sirol ni’n hunain yn ei wneud yn yr Eisteddfod, ac mae hynny’n newyddion da i bobl Rhondda Cynon Taf.  

“Mae hon hefyd yn adeg ardderchog i ymgysylltu â phobl Cymru ynglŷn â’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol carbon isel ar gyfer De-ddwyrain Cymru, wrth inni deithio tuag at sero net” 

Cllr Anthony Hunt, Chair of CCR Committee

Dywedodd y Dr Ben Calvert, Is-ganghellor Prifysgol De Cymru: “Rydym wrth ein bodd o fod yn noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Eisteddfod eleni, ac rydym yn falch o gefnogi’r ŵyl gan ei bod yn dod i Bontypridd am y tro cyntaf ers dros 130 o flynyddoedd. 

“Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn angerddol dros wneud pynciau STEM yn hygyrch i bawb ac rydym yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg i wneud argraff yn y sector hynod o amrywiol a chyffrous hwn. 

“Mae ffurfio partneriaeth â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn yr Eisteddfod yn gyfle cyffrous, unigryw i arddangos rhywfaint o’n gwaith arloesol i ddod ag addysg STEM yn fyw gyda rhaglen ryngweithiol o weithgareddau i ymwelwyr o bob oed.” 

Hawlfraint – Eisteddfod Genedlaethol – Aled Llywelyn

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ddydd Iau 4 Gorffennaf, cynhaliodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn cydweithrediad â'r Hyb Arloesedd Seiber a Tramshed Tech, Casnewydd, ddiwrnod llawn gweithgareddau o ddysgu, rhwydweithio ac ymweliadau safle ar gyfer grŵp o gynrychiolwyr o Iwerddon.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content