Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn recriwtio ar gyfer aelodau’r Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Categorïau:
Cyffredinol

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn chwilio am aelodau annibynnol i ymuno â’n Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio newydd am gyfnod o 4 blynedd. Bydd gan yr Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 15 aelod, gan gynnwys 10 cynghorydd a 5 aelod annibynnol (lleyg). 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Bydd yr Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn elfen allweddol o lywodraethu corfforaethol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’n bwysig bod penderfyniadau gwleidyddol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dryloyw a bod modd dal Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyfrif a’i herio am y penderfyniadau y mae’n eu cymryd. 

Mae’r Is-bwyllgor yn bwyllgor cynghori annibynnol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n adolygu ac yn craffu ar faterion ariannol, rheoli risg, rheolaeth fewnol, rheoli perfformiad a threfniadau llywodraethu corfforaethol y CJC. 

Gwybodaeth am geisiadau

Gellir lawrlwytho’r hysbyseb llawn yma.

Gellir lawrlwytho’r fanyleb aelodau Is-bwyllgor yma.

Gellir lawrlwytho gwybodaeth am wneud cais a chyflwyno eich cais yma. 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content