Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn recriwtio dwy swydd weithredol

Categorïau:
Cyffredinol
Sgiliau

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol – Cyfreithiol a Llywodraethu.

Sylwch: Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio llwyfan swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf i hysbysebu cyfleoedd am swyddi, ond mae’r holl swyddi a restrir ar y dudalen hon yn swyddi a gyflogir gan CCR. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch ar y swyddi isod.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Clare Allen, Uwch Arbenigwr Datblygu Sefydliadau – Clare.Allen@cardiff.gov.uk.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content