Media Cymru: ailfeddwl y posibilrwydd mewn ymchwil a datblygu ac arloesi

Categorïau:
Buddsoddiadau

Mae Media Cymru yn symud meddylfryd ac yn symud llawer o ddeialau yn y diwydiannau creadigol, gyda chyfres o gylchoedd ariannu, hyfforddiant, ymchwil a chyfleoedd a fydd yn chwyldroi tirwedd cyfryngau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn sicrhau statws o ragoriaeth fyd-eang. Ond beth sy’n gwneud y byd yn gyntaf?

Gofynnon ni i Ddadansoddwr Effaith Media Cymru ac Uwch Gymrawd Ymchwil, Dr Marlen Komorowski ……..

Gyda chefndir sy’n cynnwys addysgu ar lefel Meistr ym Mhrifysgol Brwsel – a chwblhau PhD mewn clystyrau cyfryngau – beth sy’n cyffroi Marlen fwyaf yn ei rôl gyda Media Cymru?

“Fel dadansoddwr effaith, y peth mwyaf anhygoel i mi am Media Cymru yw’r ffaith ein bod yn ailfeddwl yn fawr o Ymchwil a Datblygu – gan sbarduno newid meddylfryd i lunwyr polisi, trwy brosesau, llifoedd gwaith a phrofiadau nad ydynt wedi ymddangos yn draddodiadol mewn Ymchwil a Datblygu.

Mae ymchwil a datblygu yn y diwydiannau creadigol yn wahanol iawn i sectorau fel Biotech neu Weithgynhyrchu – gyda phrosesau, canlyniadau a mesurau hollol wahanol.

Felly, mae’n hynod gyffrous bod UK Research & Innovation wedi ein dewis i arloesi’r dull hwn yn y diwydiannau creadigol – ac yn gyfle anhygoel i adeiladu ar y gwaith gwych sydd eisoes wedi’i ddechrau gan Clwstwr yma yng Nghymru.

Agorwch eich llygaid a'ch meddyliau i'r hyn sy'n bosibl

Fel yr Uwch Gymrawd Ymchwil sy’n arwain yr agwedd ymchwil graidd ar raglen Media Cymru, mae fy rôl yn ymwneud ag agor llygaid a meddyliau mewn meysydd a all ddatgelu potensial cudd diwydiannau creadigol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae un peth yn sicr: mae llawer o gwestiynau i’w gofyn – ac ateb.

Sut allwn ni ddod â’r diwydiannau cyfryngau, creadigol a diwylliannol at ei gilydd orau?

Sut allwn ni gysoni’r holl ymchwil wych sydd eisoes wedi’i wneud gan Met Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru?

Sut allwn ni gau’r bylchau gwybodaeth o amgylch meysydd fel amrywiaeth a chynaliadwyedd yn y diwydiannau creadigol?

Sut allwn ni ddod â rhagoriaeth ymchwil a chapasiti’r rhanbarth at ei gilydd – fel y gall llunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth?

Fframwaith effaith i lunio ac ysbrydoli

Ymchwil yw’r sylfaen allweddol i ddod o hyd i’r atebion cywir i’r cwestiynau beirniadol hynny – ac mae hefyd yn greiddiol i ddod â phobl ynghyd, gan helpu ystod eang o sefydliadau a phobl o gefndiroedd amrywiol i ddeall beth yw’r nodau cyffredin, gan alluogi pawb i ddilyn agenda a rennir, gyda ffocws go iawn.

Gyda’r diben cyffredin hwnnw mewn golwg, rydym yn rhoi fframwaith effaith newydd ar waith i  helpu amrywiaeth eang o bobl a mentrau i gofleidio pedwar nod cyffredin cynaliadwyedd amgylcheddol, cynhwysiant, twf yn y sector a rhyngwladoli.  Fel Almaenwr, mae’r nod olaf hwnnw’n arbennig o agos at fy nghalon, gan fod creu cydweithrediadau a chysylltiadau newydd yn hanfodol os yw Media Cymru am ddod yn arweinydd gwirioneddol fyd-eang ym maes arloesi.

Bydd y daith honno’n ddwfn ac yn eang o safbwynt ymchwil – gyda llawer i dystiolaeth, o ddadansoddi rhwydwaith gwerth a modelau busnes newydd, i effaith hirdymor digideiddio ac ymddangosiad cadwyni cyflenwi newydd.

Mae’r ffaith ein bod yn siapio ac yn gyrru’r daith honno yn syniad i’w ysbrydoli!”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content