Metro Canolog – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

  • Tendrau wedi’u derbyn ar gyfer Gwasanaethau Dylunio 2-4 Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd ac maent yn cael eu hasesu ar hyn o bryd
  • Achos Busnes yn cael ei ddatblygu
  • Mae adroddiad ar opsiynau capasiti gorsafoedd yn cael ei ystyried

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus David TC Davies, AS, ddoe â phencadlys Jellagen yn Ne Cymru - sef y cwmni biodechneg a sefydlwyd yng Nghaerdydd sy’n arwain y byd mewn meddyginiaethau atgynhyrchiol chwyldroadol, drwy’i ddull radicalaidd o weithredu tuag at harneisio buddion bioddeunyddiau colagen datblygedig a ddeilliwyd yn gynaliadwy o sglefrod môr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.