Metro Plus: Blaenoriaethu bysiau yn Nwyrain Caerdydd – Diweddariadau Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariadau Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r cynllun wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a rhagwelir y caiff ei gyflawni fel rhan o raglen fwy ym mis Awst / Medi 21.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

- Mae IIC yn gwneud buddsoddiad cyntaf yn AMPLYFI, y busnes Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol a leolir yng Nghaerdydd - Disgwylir rhagor o fuddsoddiadau yn y misoedd i ddod.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.