Metro Plus: Blaenoriaethu bysiau yn Nwyrain Caerdydd – Diweddariadau Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariadau Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r cynllun wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a rhagwelir y caiff ei gyflawni fel rhan o raglen fwy ym mis Awst / Medi 21.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus David TC Davies, AS, ddoe â phencadlys Jellagen yn Ne Cymru - sef y cwmni biodechneg a sefydlwyd yng Nghaerdydd sy’n arwain y byd mewn meddyginiaethau atgynhyrchiol chwyldroadol, drwy’i ddull radicalaidd o weithredu tuag at harneisio buddion bioddeunyddiau colagen datblygedig a ddeilliwyd yn gynaliadwy o sglefrod môr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.