Metro Plus: Blaenoriaethu bysiau yn Nwyrain Caerdydd – Diweddariadau Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariadau Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r cynllun wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a rhagwelir y caiff ei gyflawni fel rhan o raglen fwy ym mis Awst / Medi 21.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content