Metro Plus: Cyfnewidfa Caerffili – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

  • Datblygu’r WelTAG ac Astudiaeth Cam 2 RIBA gyda Thrafnidiaeth Cymru fel prosiect a arweinir gan bensaernïaeth yn 2021/22.
  • Cynhelir ymgynghoriad ac ymgysylltiad ehangach â rhanddeiliaid a’r cyhoedd.
  • Bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys ar gyfer arolygon a dylunio, camau nesaf dylunio a datblygu Canllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.