Metro Plus: Cyfnewidfa Dociau’r Barri – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

Mae WelTAG 3 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, sy’n cynnwys dylunio llawn ac Achos Busnes. Disgwylir y byddai gwaith cyflawni’r prosiect yn dechrau yn ystod gaeaf 2021/22.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae'r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i'w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth - yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy'n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.