Metro Plus: Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

  • Lluniadau wedi’u cwblhau
  • Cynllun Rheoli Amgylcheddol wedi’i gwblhau
  • Cais Cynllunio wedi’i gwblhau
  • Tendr wedi’i dderbyn ac yn aros i’r contract gael ei ddyfarnu yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cabinet Rhanbarthol ar 15/3/21 a fydd yn ystyried y goblygiadau ariannol ac yn mynd i’r afael ag unrhyw ddiffyg ariannol.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.