Metro Plus: Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

  • Lluniadau wedi’u cwblhau
  • Cynllun Rheoli Amgylcheddol wedi’i gwblhau
  • Cais Cynllunio wedi’i gwblhau
  • Tendr wedi’i dderbyn ac yn aros i’r contract gael ei ddyfarnu yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cabinet Rhanbarthol ar 15/3/21 a fydd yn ystyried y goblygiadau ariannol ac yn mynd i’r afael ag unrhyw ddiffyg ariannol.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae’r symudiad tuag at gynaliadwyedd yn mynd yn amlycach i fusnesau, ac yn aml gall deimlo fel pe bae angen newid mawr.  I’r rhan fwyaf o fusnesau, gellir gwireddu ymgorffori arferion mwy cynaliadwy a chyflawni nodau sero net drwy gymryd ychydig o gamau syml. 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content