Metro Plus: Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

  • Lluniadau wedi’u cwblhau
  • Cynllun Rheoli Amgylcheddol wedi’i gwblhau
  • Cais Cynllunio wedi’i gwblhau
  • Tendr wedi’i dderbyn ac yn aros i’r contract gael ei ddyfarnu yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cabinet Rhanbarthol ar 15/3/21 a fydd yn ystyried y goblygiadau ariannol ac yn mynd i’r afael ag unrhyw ddiffyg ariannol.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus David TC Davies, AS, ddoe â phencadlys Jellagen yn Ne Cymru - sef y cwmni biodechneg a sefydlwyd yng Nghaerdydd sy’n arwain y byd mewn meddyginiaethau atgynhyrchiol chwyldroadol, drwy’i ddull radicalaidd o weithredu tuag at harneisio buddion bioddeunyddiau colagen datblygedig a ddeilliwyd yn gynaliadwy o sglefrod môr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.