Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn UKREiiF 2024

Categorïau:
Cyffredinol
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Mae UKREiiF, Fforwm Buddsoddi a Seilwaith Eiddo Tirol y Deyrnas Unedig, yn gynhadledd dridiau sydd â’r nod o gysylltu pobl, lleoedd a busnesau, yn cynnwys y cyfranogwyr a’r llunwyr penderfyniadau allweddol yn y sector cyhoeddus, yr amgylchedd adeiledig, buddsoddi a marchnadoedd eiddo tirol i gymell buddsoddi cynaliadwy sylweddol.    

Eleni, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynychu fel un o’r ddau noddwr o’r arddangoswr Western Gateway, y bartneriaeth ledled rhanbarthau ar gyfer De Cymru a Gorllewin Lloegr. Y noddwr arall sy’n mynychu yw Bryste a Chaerfaddon. Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio pafiliwn Western Gateway fel canolfan ar gyfer cyfarfodydd ac i rwydweithio.    

Cllr Anthony Hunt, Chair of CCR Committee

Yn mynychu’r digwyddiad ar ran Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y mae Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chadeirydd Pwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a dywedodd: “Mae UKREiiF yn gyfle ardderchog inni werthu cryfderau cystadleuol, buddsoddiadau uchelgeisiol a chyfleoedd datblygu ein Rhanbarth i lunwyr penderfyniadau, buddsoddwyr y dyfodol a phartneriaid allweddol.  Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn awr yn bendant ar y calendr ar gyfer cyfleoedd buddsoddi o fewn y Deyrnas Unedig, ac mae’n cydategu’n gweithgareddau rhyngwladol mewn arddangosfeydd megis MIPIM.” 

 

Mae Prif Weithredwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne, yn siarad mewn amryw o ddigwyddiadau yn ystod UKREiiF, ac mae’n gadarnhaol iawn ynglŷn â chyfranogiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae ein cynigiad yn gydnerth a darbwyllol, a gyda chynigion unigryw megis Gorsaf Bŵer Aberddawan yn denu mwy o ddiddordeb, rwyf yn hyderus y bydd ein potensial economaidd yn parhau i dyfu.” 

Canfyddwch fwy o wybodaeth am UKREiiF: https://www.ukreiif.com/ 

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content