Prifysgol De Cymru yn croesawu ceisiadau i ymuno â rhaglen Partneriaethau Academaidd-Diwydiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Cyffredinol

Gall busnesau sy’n awyddus i gael mynediad at waith ymchwil, datblygu ac arloesi bellach wneud cais i ymuno â rhaglen Partneriaethau Diwydiant-Academaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Partneriaethau Diwydiant-Academaidd yn rhan o Raglen Twf a Datblygiad Clwstwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Cânt eu hariannu ar y cyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, gyda’r nod o ddod â diwydiant a’r byd academaidd ynghyd er mwyn canfod datrysiadau arloesol i heriau menter.

Cymryd rhan

Bydd y rhaglen yn cefnogi busnesau – yn enwedig rhai micro, bach, a chanolig eu maint – i ddefnyddio cynhyrchion, gwasanaethau, technoleg a phrosesau sydd naill ai’n newydd neu wedi’u gwella. Bydd busnesau’n cael eu paru ag arbenigeddau academaidd perthnasol er mwyn datblygu datrysiadau busnes a gwella ansawdd gweithrediadau, a hynny er mwyn eu galluogi i fentro i farchnadoedd newydd.

Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar y cyd â’r sefydliad arweiniol, Prifysgol De Cymru, a’r partneriaid cyflenwi consortiwm, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn dod ag arbenigedd busnes ac academaidd ynghyd er mwyn gwneud gwaith ymchwil a datblygu effeithiol a fydd yn adeiladu economi ranbarthol fwy, cryfach a gwytnach.

Sut mae'r rhaglen yn gweithio?

Bydd y rhaglen yn rhoi cyllid rhannol i 25 o bartneriaethau ymchwil a datblygu byr, wedi’u targedu, gyda hyd at £14,000 o gyllid ar gael yn ogystal â 10% o arian cyfatebol ar gyfer mentrau micro a bychain, neu 25% o gyllid cyfatebol gan fentrau canolig a mawr.

Bydd cefnogaeth diwydiant ar gael yn rhad ac am ddim mewn cyfres o ddigwyddiadau a gweithdai ar draws y Rhanbarth, gyda chyfleoedd i gwrdd â phobl o sefydliadau eraill o glystyrau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gynnwys diwydiannau lled-ddargludyddion cyfansawdd, seiber, technoleg feddygol, technoleg ariannol, a’r diwydiannau creadigol.

Sut i wneud cais

Gall sefydliadau sydd wedi Mynegi Diddordeb wneud cais yn awr. Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn mewn tair rownd gyda dyddiadau cau treigl, yn ddibynnol ar y faint o gyllid sy’n dal i fod ar gael:

  • Rownd 1: 20 Mai – 31 Mai 2024
  • Rownd 2: 3 Mehefin – 14 Mehefin 2024
  • Rownd 3: 1 Gorffennaf – 12 Gorffennaf 2024

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ac am y rhaglen, ewch i Bartneriaethau Academaidd-Diwydiant | Prifysgol De Cymru.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content