Prosiect Adfywio Safle Glofa’r Tŵr gan Zip World – Diweddariad statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad statws fis Mawrth 2021

Yn mynd rhagddo yn unol â’r cynllun gyda gwifren wib y Phoenix a Char Gwyllt y Tŵr i agor ddiwedd y gwanwyn (yn amodol ar reoliadau covid-19).

Mae diogelwch gwifren wib y Phoenix yn cael ei phrofi ar hyn o bryd ac mae Car Gwyllt y Tŵr wrthi’n cael ei adeiladu.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.