Mae Gweinidog Swyddfa Cymru yn ymweld â hen orsaf bŵer eiconig yn Aberddawan i gael golwg ar gynlluniau ailddatblygu sydd yn awr ar y gweill

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Ymwelodd Fay Jones, AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol newydd Cymru, ddoe â gorsaf a redai ar lo sydd wedi’i datgomisiynu yn Aberddawan, De Cymru i weld hynt y cynnydd ac i ddysgu mwy am gynlluniau ailddatblygu uchelgeisiol a chyffrous Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ar gyfer y safle hanesyddol. 

Nicola Somerville (Head of Operations for CCR Energy), Wales Office Minister Fay Jones, Rhys Thomas (Chief Operating Officer for CCR) and Councillor Bronwen Brooks (Deputy Leader & Cabinet Member for Sustainable Places)

Cefnogir y prosiect cyfnod hir gan gyllid Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac mae’r safle 500 erw ym mherchenogaeth Ynni CCR Cyf. (CCR Energy Ltd), cwmni a sefydlwyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae Ynni CCR / CCR Energy newydd ddechrau ar y broses o adfer y safle.  Wrth graidd y prosiect y mae gweledigaeth a chynllun strategol i greu ynni gwyrdd a glân cynaliadwy am ddegawdau i ddod, gan ysgogi swyddi newydd a llewyrch ar gyfer y rhanbarth, yn ogystal â gwneud cyfraniad sylweddol tuag at dargedau sero net 2050 Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru.   

Croesawodd y Cynghorydd Sean Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac Arweinydd Portffolio dros ymateb hinsawdd, yr ymweliad gan ddweud: “Mae trawsnewid hen Orsaf Bŵer Aberddawan i fod yn safle ynni glân y dyfodol yn awr wedi dechrau, ac edrychwn oll ymlaen at y buddion a ddoir gan hyn i’n Rhanbarth.”

Dywedodd y Cynghorydd Bronwen Brook, Dirprwy Arweinydd Cyngor Morgannwg a Chadeirydd Ynni CCR, am yr ymweliad: “Roedd hi’n hyfryd croesawu Fay Jones i Aberddawan ddoe i rannu’r syniad a’r weledigaeth sydd gennym ar gyfer dyfodol y safle.  Cydnabyddwn mor bwysig yw cefnogaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol ar gyfer ailddatblygu Gorsaf Bŵer Aberddawan yn llwyddiannus.”

Wales Office Minister Fay Jones and Rhys Thomas (Chief Operating Officer for CCR) on a tour of Aberthaw Power Station.
Nicola Somerville (Head of Operations for CCR Energy), Wales Office Minister Fay Jones at Aberthaw Power Station

Ychwanegodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Fay Jones: “Ymweliad gwych â Gorsaf Bŵer Aberddawan i ddysgu mwy am y cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y safle eiconig hwn.  Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wrth ei bodd o fuddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae ein cyllid ni, ynghyd â’n partneriaid, yn helpu i gyflawni’r weledigaeth ar gyfer parc ynni gwyrdd yn Aberddawan.  Mae prosiectau fel y rhain yn creu swyddi, yn tyfu’r economi ac yn lledaenu llewyrch, yn ogystal ag yn ein helpu i gyflawni’n huchelgais sero net.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content