Y Ffowndri – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd yng Nghasnewydd yn mynd rhagddo’n dda ac fel yr adroddwyd o’r blaen mae’r cyfleuster bellach yn cynhyrchu ac yn perfformio’n well na’n disgwyliadau o ran maint ac ansawdd.

Mae rhai o’r manteision a wireddwyd hyd yma yn cynnwys 

  • Creu 110 o swyddi newydd uchel eu gwerth – 95% ohonynt yn P-RC, a diogelu 546 o swyddi a oedd yn bodoli eisoes.
  • Buddsoddiadau newydd fel y £50M a fuddsoddwyd yn CSA Catapult (70 swydd) sydd wedi’i gydleoli yn y Ffowndri.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae’r symudiad tuag at gynaliadwyedd yn mynd yn amlycach i fusnesau, ac yn aml gall deimlo fel pe bae angen newid mawr.  I’r rhan fwyaf o fusnesau, gellir gwireddu ymgorffori arferion mwy cynaliadwy a chyflawni nodau sero net drwy gymryd ychydig o gamau syml. 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content