Y Newyddion Diweddaraf

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 
Ddydd Iau 4 Gorffennaf, cynhaliodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn cydweithrediad â'r Hyb Arloesedd Seiber a Tramshed Tech, Casnewydd, ddiwrnod llawn gweithgareddau o ddysgu, rhwydweithio ac ymweliadau safle ar gyfer grŵp o gynrychiolwyr o Iwerddon.
Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Gall busnesau sy’n awyddus i gael mynediad at waith ymchwil, datblygu ac arloesi bellach wneud cais i ymuno â rhaglen Partneriaethau Diwydiant-Academaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn chwilio am aelodau annibynnol i ymuno â'n Bwrdd Twf Rhanbarthol (RGB) newydd am gyfnod rhwng 2-4 blynedd. 
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn chwilio am aelodau annibynnol i ymuno â'n Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio newydd am gyfnod o 4 blynedd. Bydd gan yr Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 15 aelod, gan gynnwys 10 cynghorydd a 5 aelod annibynnol (lleyg). 
Llofnododd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) arloesol gyda sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach o Dde-dwyrain Cymru, gan ffurfio fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol yn seiliedig ar amcanion allweddol ar gyfer lles economaidd yn y Rhanbarth. 
Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content