Y Newyddion Diweddaraf

- Mae IIC yn gwneud buddsoddiad cyntaf yn AMPLYFI, y busnes Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol a leolir yng Nghaerdydd - Disgwylir rhagor o fuddsoddiadau yn y misoedd i ddod.
Mae her bwyd cynaliadwy, sy'n chwilio am atebion arloesol a allai gynyddu cynhyrchiant bwyd a dyfir yn lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi agor ar gyfer ceisiadau.
Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …
Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar drothwy trawsnewid ynni critigol - a rhoddodd Gweithdy Sgiliau Hydrogen diweddar CAVC gipolwg ar y dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynaliadwy sydd o'n blaenau...
Profodd Cynhadledd Fusnes Ysgogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn llwyddiant ysgubol ym mis Ebrill, gan ddod â busnesau o bob maint a sector ynghyd i ganfod yr arferion gorau – a ffrydiau ar gyfer buddsoddiad – sy’n agored i Fusnesau Bach a Chanolig yn Ne-ddwyrain Cymru.
Gwelodd canol y flwyddyn ein rhanbarth yn parhau i ddarparu mentrau ysbrydoledig...
Yr wythnos hon, lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Raglen Datblygu a Thyfu Clystyrau unigryw: rhaglen sy’n agor pedwar cyfle tendro eithriadol ar gyfer mentrau lleol i lunio setiau sgiliau blaenoriaethol sy’n dechrau ymddangos yn Ne-ddwyrain Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.