Y Newyddion Diweddaraf

Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
CAIFF cyfleoedd buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £15 biliwn eu harddangos yn MIPIM – yr arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd.
CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).
Mae’r symudiad tuag at gynaliadwyedd yn mynd yn amlycach i fusnesau, ac yn aml gall deimlo fel pe bae angen newid mawr.  I’r rhan fwyaf o fusnesau, gellir gwireddu ymgorffori arferion mwy cynaliadwy a chyflawni nodau sero net drwy gymryd ychydig o gamau syml. 
Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).
Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.
Ymwelodd Fay Jones, AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol newydd Cymru, ddoe â gorsaf a redai ar lo sydd wedi’i datgomisiynu yn Aberddawan, De Cymru i weld hynt y cynnydd ac i ddysgu mwy am gynlluniau ailddatblygu uchelgeisiol a chyffrous Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ar gyfer y safle hanesyddol.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content