Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyfle am Swydd ar Fwrdd y Cyngor Busnes

29.03.2019 // Sefydliad Busnes

Mae Bargen Ddinesig gwerth £1.3 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhoi arwydd o ranbarth sy’n ‘agored ar gyfer busnes’.  Mae gan y Cyngor Busnes Rhanbarthol rôl arwyddocaol mewn sicrhau bod llais busnesau’n cael ei glywed, ac mae’n cyfrannu at gyfeiriad cyfleoedd buddsoddi’r Fargen Ddinesig. 

 

Mae yna gyfle unigryw i fod yn rhan o’r symudiad cyffrous hwn wedi codi, gan fod gan y Cyngor Busnes Rhanbarthol swydd wag ar ei Fwrdd.

Os ydych yn arweinydd busnes llwyddiannus, yn Brif Swyddog Gweithredol, yn Gyfarwyddwr neu’n entrepreneur llwyddiannus o fysg sectorau sy’n bwysig i dwf economaidd ein Prifddinas-Ranbarth yn y dyfodol, ac rydych yn barod am yr Her, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Mae yna dair o swyddi ar gael, ac mae datganiadau o ddiddordeb i’w dychwelyd at Nicola Somerville erbyn 9yb ddydd Gwener, y 19eg o Ebrill:

Nicola.Somerville@cardiff.gov.uk

Bydd aelodau’r Bwrdd yn deillio o, ac yn cynrychioli trawstoriad o’r gymuned fusnes leol.  Anogir ceisiadau yn neilltuol gan unigolion sydd â gwybodaeth, profiad ac arbenigedd yn y sectorau a ganlyn:

  • Technoleg Feddygol (yn cynnwys Gwyddorau Bywyd)
  • Technoleg Ariannol
  • Ynni a’r Amgylchedd
  • Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
  • Addysg Uwch

Darllenwch fanyleb y person yma , os gwelwch yn dda

 

Mae ar bob ymgeisydd angen darparu’r canlynol:

  • Dim mwy nag 1 ochr o A4 yn amlinellu sut mae’r ymgeisydd yn credu’u bod yn bodloni manyleb y person
  • Curriculum Vitae
  • 2 lythyr i gefnogi pob un cais

Mae’r Cylch Gorchwyl ar gael yma

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais