Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Gwasanaeth Recriwtio Graddedigion P-RC: paru’r graddedigion cywir â’r sefydliadau cywir ar draws y rhanbarth.

17.02.2021

Gall recriwtio’r dalent orau sy’n ‘iawn’ i unrhyw fusnes ymddangos yn dasg anodd a chymhleth – p’un a ydych chi’n BBaCh, yn fusnes canolig neu’n gwmni mwy sefydledig. Ac eto, mae’r buddion o ‘gael pethau’n iawn’ yn aruthrol: dod â syniadau newydd, gwahanol ffyrdd o feddwl, awydd am ddysgu a chenhedlaeth newydd o arweinyddiaeth i sefydliad.

Gwasanaeth atynnu ac asesu sy’n cyflawni o fewn pedair wythnos – am ddim.”

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn deall hyn – a dyna pam rydym wedi creu gwasanaeth atynnu ac asesu graddedigion arbenigol sy’n paru’r graddedigion ‘cywir’ â’r cyflogwr ‘cywir’, gan gyfateb set sgiliau a meddylfryd y graddedigion i gyfle proffesiynol a diwylliant y cwmni. Mae’r holl broses, o friffio i gyflwyno rhestr fer o ymgeiswyr, fel arfer yn cymryd dim mwy na phedair wythnos ac mae’n rhad ac am ddim i unrhyw gyflogwr yn y rhanbarth: adlewyrchiad o ymrwymiad P-RC i helpu busnesau i adeiladu’n ôl yn well, ehangu, a gwneud gweithlu Cymru’n fwy gwydn drwy greu swyddi gwell yn lleol.

“Profiad diddorol a chadarnhaol i’r cyflogwr a’r ymgeisydd”

Gyda Chymru a’r byd yn wynebu pwysau digyffelyb a marchnad gyflogaeth ansicr, nod ein gwasanaeth 360-gradd yw rhoi’r profiad gorau i’r cyflogwr a’r ymgeisydd graddedig – gan sicrhau bod y broses gyfweld yn ymgysylltiol, yn effeithlon ac yn gadarnhaol i’r holl randdeiliaid.

Gallai cyflogwyr ym mhob sector ar draws y rhanbarth elwa o’r gwasanaeth hynod werthfawr hwn – a gallant ddysgu mwy am y cynllun drwy ymuno â ni yr wythnos nesaf ar Newyddion Busnes Cymru ar gyfer Trafodaeth Ddigidol Recriwtio Graddedigion P-RC.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais