Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Croesawu’r Cohort Cyntaf i Raddio i Gynllun Newydd

16.09.2019 // Partneriaeth Sgiliau

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) heddiw (16 Medi) yn croesawu’r cohort cyntaf o raddedigion i’w gynllun newydd sydd am wella cynhyrchiant, arloesi a thwf economaidd.

Yn siarad yn y lansiad, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd ac Aelod Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros Ddysgu, Sgiliau a Thalent:

“Mae cynllun peilot Cynllun Graddedigion PRC yn enghraifft o sut mae’r Fargen Ddinesig yn gweithio gyda phartneriaid i ymateb i anghenion cyflogwyr.”

“Drwy gefnogi busnesau â recriwtio, adnoddau dynol a marchnata, mae Cynllun Graddedigion PRC am fanteisio ar botensial recriwtio graddedigion a rhoi llwyfan i gyflogwyr sy’n cael trafferth recriwtio o’r farchnad graddedigion.”

“Dros y misoedd nesaf byddwn yn dal i gefnogi busnesau i sicrhau mwy o swyddi graddedigion gan gynnwys y swyddi newydd sydd wrthi’n cael eu hysbysebu ar wefan y cynllun.”

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflawni mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, y Brifysgol Agored yng Nghymru a grwpiau sy’n cynrychioli busnesau.

Gan sôn am y Cynllun Graddedigion PRC, dywedodd Sam O’Neill, Uwch Frocer Cyllid yn Clifton Private Finance “Roedd yn ddefnyddiol iawn i ni ac yn hwyl.Mae pethau’n dda yma a bydd yn gwella.”

Mae’r cynllun yn rhoi cymhwyster i raddedigion, cyflwyniad ac amryw gyfleoedd rhwydweithio i helpu i osod ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus dros eu gyrfaoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun, gan gynnwys sut y gall busnesau gyfrannu ato, ar wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:http://ccrgraduatescheme.wales

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Council Chamber, Civic Offices, Angel Street, Bridgend
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais