Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://preview.karolo.website/ccr.

 

Pa ddata personol rydym yn eu casglu a pham rydym yn eu casglu

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan, rydym yn casglu’r data sy’n cael eu dangos yn y ffurflen sylwadau a hefyd cyfeiriad IP a llinyn asiant defnyddiwr porwr yr ymwelydd er mwyn cynorthwyo i ganfod sbam.

Efallai y bydd llinyn dienw wedi ei greu o’ch cyfeiriad e-bost (sydd hefyd yn cael ei alw’n hash) yn cael ei ddarparu i’r gwasanaeth Gravatar i weld a ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd Gravatar i’w weld yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo eich sylw, mae eich llun proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Cyfryngau

Os ydych yn lanlwytho delweddau i’r wefan, dylech osgoi lanlwytho delweddau sy’n cynnwys data lleoliad (GPS EXIF) wedi ei fewnblannu. Gall ymwelwyr i’r wefan lawrlwytho ac alldynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Ffurflenni cyswllt

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan, gallwch gytuno i gadw eich enw, cyfeiriad e-bost, a gwefan ar gwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes angen i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis yma’n para am un flwyddyn.

Os ydych yn ymweld â’n tudalen fewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro er mwyn penderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn gosod nifer o gwcis i gadw eich manylion mewngofnodi a’ch dewisiadau dangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod a cwcis dewisiadau sgrin yn para am flwyddyn. Os byddwch chi’n dewis “Cofio Fi”, bydd eich mewngofnod yn para am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi’n cael eu tynnu.

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n dangos cyfeirnod postio’r erthygl rydych newydd ei golygu. Daw i ben ar ôl un diwrnod.

Cynnwys wedi ei fewnblannu o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi ei fewnblannu (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi’i fewnblannu o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, mewnblannu tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys hwnnw sydd wedi’i fewnblannu, gan gynnwys tracio’ch rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i fewnblannu os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, bydd y sylw a’i fetadata yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu cydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau sy’n dilyn yn awtomatig yn lle eu dal yn y ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn cadw’r wybodaeth bersonol y maen nhw’n ei darparu yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (er nad oes modd iddyn nhw newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwr y wefan hefyd weld a golygu’r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu wedi gadael sylwadau arni, gallwch ofyn i gael derbyn ffeil wedi’i hallforio o’r data personol rydym yn eu dal amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi eu darparu i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol rydym yn eu dal amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys data y mae gennym rwymedigaeth i’w cadw am ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I ble rydym yn anfon eich data

Efallai y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.

Skip to content