Project Category: Arloesedd

Mae Cyfalaf Buddsoddi Mewn Arloesi P-RC yn gronfa ecwiti gwerth £50 miliwn sy'n cefnogi busnesau sydd wrthi’n tyfu ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ne-ddwyrain Cymru.
Ailadeiladu cyfoeth lleol drwy gyrchu datrysiadau arloesol i fynd i'r afael â rhai o broblemau cymdeithasol mwyaf dybryd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content