Project Category: Gwyddorau bywyd

Cefnogi datblygiad technoleg sterileiddio a diheintio plasma oeraidd yn Creo Medical.
Cefnogi'r gwaith o fasnacheiddio a chyflwyno cynnyrch meddalwedd dadansoddol a fydd yn darparu'r gallu i gynnal astudiaethau gwyddonol cymhleth mewn oriau yn hytrach na misoedd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content