Project Category: Safleoedd ac eiddo

Mae'r Gronfa Safleoedd yn Gronfa gwerth £50m a sefydlwyd i gefnogi'r gwaith o gyflawni Cynllun Diwydiannol ac Economaidd P-RC drwy ddatblygu safleoedd newydd a gofod llawr modern sy'n galluogi busnesau newydd i dyfu ac yna buddsoddi er lles y rhanbarth.
Creu cartrefi newydd ledled y rhanbarth drwy ddarparu cyllid bwlch hyfywedd i ddatgloi safleoedd datblygiad preswyl sydd wedi'u hoedi.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.