Tags: Aberddawan

Cymerodd y weledigaeth ar gyfer parc ynni gwyrdd sydd oddeutu 489 erw ym Mro Morgannwg gam sylweddol ymlaen - drwy fod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cwblhau pryniant gorsaf bŵer Aberddawan sy’n rhedeg ar lo a oedd unwaith yn symboleiddio cynhyrchu ynni tanwydd ffosil yng Nghymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.