Tags: CYSYLLTEDD

Mae ‘Cysylltedd’ yn un o bedwar nod strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC), ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn egluro pam ei fod mor bwysig i bawb. Felly, beth ydym ni’n ei wneud er mwyn gweithredu hyn ar draws De-ddwyrain Cymru? Rydyn ni’n gwneud llawer iawn, fel yr ydych chi ar fin ei ddarganfod…
Mae ‘Cysylltedd’ yn un o bedwar prif nod strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC). Ond pam ei fod mor bwysig? A beth ydym ni’n ei wneud i sicrhau bod hyn yn digwydd? Mae’r eitem gyntaf hon yn y gyfres newydd yn egluro pam fod Cysylltedd yn hanfodol i’n Rhanbarth – a’r byd…
Daeth mis Tachwedd â newyddion mawr a chadarnhaol ym mhob un o'r pedair ardal nod strategol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd...
Yn ystod y mis diwethaf mae ein Rhanbarth wedi arddangos y gorau mewn Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynhwysiant a Chysylltedd, trwy fuddsoddiad $100m + ysbrydoledig mewn canolfan arloesi newydd ar gyfer SPTS Technologies, cydnabyddiaeth ryngwladol am ostyngiad ôl troed carbon Kepak ym Merthyr, BITC yn lansio Rhaglen Lle i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yng Nghasnewydd - a Gwobrau Technoleg Cymru yn dathlu 12 menter sy'n cysylltu'r byd trwy bŵer technoleg ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content