Tags: Digidol

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi buddsoddi £2 filiwn yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu Haen-ar-Haen Apex, gan ddatgloi’r potensial anferth i greu canolfan ragoriaeth i weithgynhyrchu digidol yng Nghymoedd gogleddol De-ddwyrain Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.