Tags: Gateway Review

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a amlygodd “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.” “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.”

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.