Tags: Metro Plus Casnewydd

Datblygu gwell seilwaith ar ochr y ffordd er mwyn hwyluso mwy o ddefnydd o fysiau ac amseroedd teithio cyflymach ynghyd â chyfleuster parcio a theithio i'r dwyrain o Gasnewydd gyda gwefru Cerbydau Trydanol.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.