Tags: Metro Plus Parcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren

Creu maes parcio ychwanegol â 150-200 o fannau parcio ar ochr ddeheuol gorsaf drenau Cyffordd Twnnel Hafren ac ailgyflunio maes parcio presennol yr orsaf fel ei fod yn cynnwys mannau beicio a theithio ychwanegol, mynediad mwy diogel i gerddwyr a beicwyr, cyfnewidfa fysiau a threnau sydd wedi’i hailwampio, mannau gwefru cerbydau trydanol, a chyfleusterau adeiladau'r orsaf sydd wedi’u gwella.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.