Tags: Sustainability

Newid yn yr Hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf tyngedfennol y mae’r ddynolryw erioed wedi eu hwynebu. Pan rybuddiodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig yn 2018 fod gennym lai na 12 mlynedd (9 bellach) i osgoi methiant yr hinsawdd, nid mater o or-ddweud na chwyddo’r stori i ddenu darllenwyr oedd hi. Barn arbenigwyr byd-enwog wedi dwys ystyried oedd ein bod mewn perygl o greu dyfodol anghynaliadwy i'r cenedlaethau a ddaw. Dangosodd Adroddiad Risgiau Byd-eang Fforwm Economaidd y Byd 2020 yn fanwl y risg hirdymor sy'n ein hwynebu ni i gyd os na newidiwn yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn pweru ein diwydiant a’n trafnidiaeth, yn cynhesu ein cartrefi, yn tyfu ein bwyd, yn mynd i’r gwaith, yn dosbarthu ein nwyddau ac yn defnyddio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau mae arnom eu hangen i fyw’n waraidd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.