Tags: Venture

Mae 2023 yn argoeli i fod yn flwyddyn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru. Bydd tîm Venture wrth wraidd y cyfan, gan weithio gyda chyflogwyr cwmnïau o bob maint a hefyd sectorau er mwyn eu helpu i recriwtio a datblygu’r talent sydd ei angen arnynt – a rhain yw’r pum ffactor diffiniol fydd yn siapio’r flwyddyn o’n blaenau…
Mae'r hydref wedi dod â phenawdau calonogol ar sgiliau De-ddwyrain Cymru, sy'n cynnwys Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022, Colegau AB yn sefydlu Canolfannau Cyflogaeth a Menter, estyniad buddsoddi CITB Cymru, 2B Mentrus a Redrow gan ddod â sgiliau yn fyw yng Nghaerllion ac mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo mwy i ailsgilio Digidol a Gwyrdd.
Mae cohort Graddegion diweddaraf Venture yn lansio heddiw, gan gynnig gwasanaeth recriwtio arbenigol o'r dechrau i'r diwedd i gyflogwyr ledled de-ddwyrain Cymru, gyda'r nod o ddarparu'r dalent i raddedigion sy'n 'iawn' ar gyfer pob busnes unigol - gyda 'Rhaglen Cyflymu Gyrfa' unigryw wedi'i chynnwys ar gyfer pob graddedig, i gyflymu eu cynnydd a'u galluogi i gael yr effaith orau bosibl yn eu rôl.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content