Sylw Hygyrchedd

Mae’r Sylw Hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd https://www.cardiffcapitalregion.wales/.

Gweithredir y wefan hon gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC). Mae arnom eisiau i gynifer o bobl ag y bo modd allu defnyddio’r wefan hon, ni waeth beth yw eu galluoedd.

Rydym yn ymwybodol bod angen diweddaru’n gwefan gyfredol i’w gwneud yn fwy hygyrch i bob defnyddiwr. Rydym eisoes wedi ychwanegu amryw o nodweddion hygyrchedd i wella profiad defnyddwyr, megis offer i gynyddu neu i leihau maint testun ac i gynyddu neu i leihau cyferbyniad, newidiasom y ffontiau, a gwnaethom destun y wefan mor hawdd ei ddeall â phosibl. Fel o wanwyn 2024, rydym yn y gwaith o adnewyddu’n gwefan gyfan ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac rydym wedi’n hymrwymo i’w gwneud mor hygyrch ag y bo modd.

Os canfyddwch unrhyw broblemau penodol ar ein gwefan neu os credwch nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch ag info@cardiffcapitalregion.wales. 

Skip to content