Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Heather Myers

Cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru

h

Penodwyd Heather Myers yn Gyfarwyddwr Siambrau Masnach De a Chanolbarth Cymru ym mis Tachwedd 2016. Daeth ei phenodiad ar ôl cyfnod 4 blynedd yn Brif Swyddog Gweithredol un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Cymru, sef Gŵyl Fwyd y Fenni.

Gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a rheoli ei busnes ei hun, mae gan Heather ddealltwriaeth gadarn o fusnesau mewn sawl sector gwahanol, gan gynnwys heriau fel recriwtio, datblygu staff medrus, cyllid a marchnata.

Wedi’i henwi’n ddiweddar yn un o’r 50 llais busnes mwyaf dylanwadol yng Nghymru, ei nod yw sicrhau bod Cymru’n cael ei gweld nid yn unig fel rhywle sy’n ‘agored i fusnes’, ond fel rhywle lle gall busnes ffynnu a llewyrchu, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae Heather yn rhoi pwyslais cryf ar gefnogi a gwrando ar anghenion aelodau’r siambrau; i ddarparu eglurder iddynt; i fod yn llais busnes huawdl ac annibynnol cryf dros MBaCh yng Nghymru ac i fod yn ddarparwr mae pawb yn troi ato ar gyfer allforio, masnachu, hyfforddi a dogfennu.

Mae Siambrau Masnach De a Chanolbarth Cymru wedi’u hachredu i’r Siambrau Masnach Prydeinig sy’n creu cysylltiadau cryf â thros 52 siambr yn y DU a 40 siambr dramor, gan greu un o’r sefydliadau aelodaeth mwyaf pwerus yn y DU a ledled y byd.

CCR Chevron

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais