Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Huw Lewis

Cyfarwyddwr Ariannol ac Ysgrifennydd Cwmni – Maes Awyr Caerdydd

h

Ymunodd Huw a Maes Awyr Caerdydd fel Cyfarwyddwr Ariannol ac Ysgrifennydd Cwmni ar 1 Mawrth 2016. Mae’n meddu ar brofiad ariannol a rheoli helaeth a hanes profedig o gefnogi sefydliadau i gyflawni amcanion strategol trwy waith partneriaeth busnes, datblygu timau a meddwl dadansoddol.

Dechreuodd Huw ei yrfa mewn rolau archwilio yn y Du a thramor cyn symud ymlaen i swyddi rheoli ariannol mewn sefydliadau mawr megis Gyrus Group, GE a’r BBC. Cyn ymuno â Maes Awyr Caerdydd, Huw oedd Prif Swyddog Ariannol yn Pure Water plc.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais