Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Karen Wenborn

h

Mae Karen yn weithiwr profiad cwsmeriaid proffesiynol sy’n frwdfrydig dros wreiddio llais y cwsmer wrth graidd sefydliad, gan hyrwyddo newid ac annog ymagwedd gyfannol at brofiad cwsmeriaid ar draws pob man cyffwrdd. Mae gyrfa Karen ym maes gwasanaethau cwsmeriaid yn ymestyn dros 25 mlynedd ac mae hi wedi gweithio gyda chwmnïau o’r radd flaenaf megis Barclaycard, T-Mobile, Dyson, Dŵr Cymru ac Aviva.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais