Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Neil Brierley BSc FRICS

Cadeirydd, Cyngor Busnes Prifddinas-ranbarth Caerdydd

h

Neil Brierley yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cymru a De-orllewin Lloegr dros Faithful+Gould, rhan o’r grŵp cwmnïau SNC-Lavalin Ac yntau’n syrfëwr meintiau siartredig ac yn Gymrawd y RICS, bu’n gyn-gadeirydd y RICS yng Nghymru, yn gyn-gadeirydd Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig, ac yn gadeirydd y Bwrdd Cysgodol a oedd yn cydweithio â Thîm y Fargen Ddinesig i roi strwythur Cyngor Busnes PRC ar waith.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais