Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Paul Webber

Arweinydd Swyddfa Caerdydd, Arup

h

Ymunodd Paul ag ARUP yn 1997. Ac mae’n arwain swyddfa Caerdydd, ac ef hefyd yw’r Arweinydd Busnes Addysg dros y Deyrnas Unedig, yr India, y Dwyrain Canol ac Affrica. Mae Paul wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau adeiladu niferus a chanddynt broffil uchel ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn cynnwys adfywio darnau mawrion o’r Brifddinas, yn cynnwys Y Sgwâr Canolog, Y Pentref Chwaraeon a Bae Caerdydd. Mae Paul yn teimlo’n angerddol dros y rhanbarth fel man gwych i fuddsoddi ynddo.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais