Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Richard Selby

h

Roedd Richard Selby yn un o sylfaenwyr Pro Steel Engineering yn 2012, wedi gweithio i Mabey Bridge cyn hynny am fwy na deng mlynedd. Cwmni gwasanaethau adeiladu gwaith dur yw Pro Steel Engineering sy’n gweithio ar brosiectau nodedig fel adfywio’r Parc Olympaidd ac ehangu Stadiwm Twickenham. Ychwanegodd y cwmni gyfleuster gweithgynhyrchu yn 2016 mewn ymateb i’r galw gan gleientiaid yn ogystal â chynnig llu o wasanaethau eraill.

Yn 2016, cafodd Pro Steel Engineering ei enwi fel y cwmni sy’n tyfu gyflymaf yn y maes gweithgynhyrchu a pheirianneg yng Ngwobrau Fast Growth 50, a daeth yn ail yn y rhestr gyffredinol o’r busnesau sy’n tyfu gyflymaf, gyda 6% o dwf yn unig rhyngddo ef a’r enillwyr cyffredinol.   Mae Pro Steel Engineering hefyd wedi ennill nifer o wobrau diwydiant blaenllaw eraill.

Daeth Richard yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Cymru Ymddiriedolaeth y Tywysog yn 2017 ac yn ddiweddar mae Pro Steel Engineering wedi dechrau meithrin perthnasoedd â cholegau lleol i ddarparu profiad yn y gweithle i fyfyrwyr sy’n gweithio tuag at eu cymwysterau mewn adeiladu a pheirianneg. Trwy hyn, mae Richard yn gobeithio annog mwy o bobl ifanc i ddewis y diwydiant er mwyn lleihau’r diffyg sgiliau. Mae Richard hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Croesyceiliog.

Mae Richard Selby yn aelod gweithgar o gymuned fusnes Cymru. Mae’n aelod o’r IoD, Siambr Masnach De Cymru, Cyngor Prifddinas-ranbarth Caerdydd a Fforwm Menter y CBI ac yn ddiweddar fe’i penodwyd i Grŵp Sector Adeiladu’r Bartneriaeth Sgiliau Dysgu ac Arloesedd sy’n cynghori Llywodraeth Cymru.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais