Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Siwan Rees

Cyfarwyddwr Bwrdd (anweithredol) Siambr Fasnach De Cymru

h

 

Mae Siwan yn hynod angerddol dros entrepreneuriaeth, gan ddatblygu a sbarduno busnesau.  Mae ganddi dros 12 mlynedd o brofiad recriwtio, a hynny o fewn asiantaeth ac yn fewnol mewn cwmni, ac mae wedi gweithio ag ystod o gwmnïau, yn cynnwys NatWest, Coleg Caerdydd a’r Fro, a Phrifysgol De Cymru.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais