Aelodau Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Cynghorydd Geraint Thomas

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Y Cynghorydd John Ridgewell

Caerffili

Geoff Ogden

Trafnidiaeth Cymru

Simon Jones

Llywodraeth Cymru

James Price

Llywodraeth Cymru

Y Cynghorydd Richard Young

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Caro Wild

Caerdydd

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Casnewydd

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Peter King

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen