Cyfarfod â Swyddfa Tîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cyfarfod â’r tîm talentog o “Fargeinwyr y Ddinas” sy’n gyfrifol am ddatblygu a chyflawni strategaeth a chynlluniau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Dr Liz Fitzgerald

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Gareth Browning

Rheolwr Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Geraldine O’Sullivan

Swyddog Datblygu Graddedigion

Nicola Butler

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Simon Lavin

Rheolwr Prosiect

Louise Corbett

Rheolwr Rhaglen Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth

Skip to content