Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cabinet

Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cynnwys y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, ac mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i ffurfio o Arweinydd pob un o’r awdurdodau hynny.  Dyma’r corff llunio penderfyniadau terfynol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan fod yn gyfrifol am oruchwylio a chydgysylltu rhwymedigaethau’r cynghorau yn ymwneud â’r Fargen Ddinesig.

Mae prif ddyletswyddau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys:

 • rheoli Cronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd(y Cabinet Rhanbarthol sy’n gwneud penderfyniadau ar brosiectau a chynlluniau sydd i’w hariannu);
 • goruchwylio cynnydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a rhoi cyfeiriad strategol;
 • cyflawni Cynllun Busnes Strategol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddy cytunwyd arno
  Mae’r cynllun yn rhestru amcanion strategol rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae themâu allweddol wedi’u nodi i ffocysu’r dull gweithredu:
  Sgiliau a Chyflogaeth,
  Arloesi,
  Cysylltu’r Rhanbarth, ac
  Adfywio a Seilwaith.
 • ystyried y posibiliadau ar gyfer cryfhau rhagor ar drefn lywodraethu Rhanbarth y Brifddinas, yn yr amod bod y deg awdurdod lleol yn cytuno.

Aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw fel a ganlyn:

Andrew Morgan

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf. Chair, Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Councillor Anthony Hunt Torfaen

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Torfaen
Councillor Dave Poole, Caerphilly

Y Cynghorydd Dave Poole

Caerphilly
Councillor Debbie Wilcox, Newport

Y Cynghorydd Debbie Wilcox

Newport

Y Cynghorydd Huw David

Bridgend. Chair, Transport Authority
Huw Thomas

Y Cynghorydd Huw Thomas

Cardiff
Councillor John Thomas, Vale of Glamorgan

Y Cynghorydd John Thomas

Vale of Glamorgan
Councillor Kevin O'Neil, Merthyr

Y Cynghorydd Kevin O’Neil

Merthyr
Councillor Nigel John Daniels, Blaenau-Gwent

Y Cynghorydd Nigel John Daniels

Blaenau-Gwent
Councillor Peter Fox OBE, Monmouthshire

Y Cynghorydd Peter Fox OBE

Monmouthshire
CCR Chevron

Ar y gweill Cabinet digwyddiadauGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais