Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cabinet

Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cynnwys y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, ac mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i ffurfio o Arweinydd pob un o’r awdurdodau hynny.  Dyma’r corff llunio penderfyniadau terfynol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan fod yn gyfrifol am oruchwylio a chydgysylltu rhwymedigaethau’r cynghorau yn ymwneud â’r Fargen Ddinesig.

Mae prif ddyletswyddau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys:

 • rheoli Cronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd(y Cabinet Rhanbarthol sy’n gwneud penderfyniadau ar brosiectau a chynlluniau sydd i’w hariannu);
 • goruchwylio cynnydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a rhoi cyfeiriad strategol;
 • cyflawni Cynllun Busnes Strategol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddy cytunwyd arno
  Mae’r cynllun yn rhestru amcanion strategol rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae themâu allweddol wedi’u nodi i ffocysu’r dull gweithredu:
  Sgiliau a Chyflogaeth,
  Arloesi,
  Cysylltu’r Rhanbarth, ac
  Adfywio a Seilwaith.
 • ystyried y posibiliadau ar gyfer cryfhau rhagor ar drefn lywodraethu Rhanbarth y Brifddinas, yn yr amod bod y deg awdurdod lleol yn cytuno.

Cyfrifoldeb y Swyddfa’r Fargen Dinas yw cynnal gwefan Cydbwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a sicrhau ei chywirdeb; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau y gellid bod wedi’u gwneud i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno ar y wefan yn gyntaf.

Aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw fel a ganlyn:

Kellie Beirne

Director of the City Deal

Ar y gweill Cabinet digwyddiadauGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais