Papurau llywodraethu

Y Cabinet Rhanbarthol

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am - 11:00am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am - 11:00am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am - 11:30am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am - 11:30am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:30yb - 11:30yb

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:00yb - 10:00yb

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:30yb - 11:00yb

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Timau Microsoft | Amser: 9:30 am - 10:30 am
CCR Regional Cabinet Agenda 13-12-21 bilingual

TRA148518 CCR Regional Cabinet Minutes 29-11-21_cy-GB

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 11.30am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 2pm – 4pm

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 1.30pm – 2.30pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Coetir Coldra, Casnewydd, NP18 1HQ | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 9am – 11.30am

Cyfarfod Arbennig Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd| Lleoliad: Ystafell Ebwy, Tŷ Penallta, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 9.30am – 11.30am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Parc Tredomen | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod a chyfarfod blynyddol Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Ystafell Ebwy, Tŷ Penallta, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 10.30am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystradmynach, Hengoed CF82 7PG | Amser: 11am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 11am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Penallta, Caerffili, CF82 7PG | Amser: 9.30am – 11am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 11am – 1pm

Yn unol â gofynion statudol, yn ystod ei gyfarfod ar 24 Medi 2018, cymeradwyodd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyhoeddi ei gyfrifon anarchwiliedig drafft ar-lein yn unol â dyddiad cau'r 30 Medi 2018. Nid yw archwilwyr allanol y cydbwyllgor wedi cwblhau eu harchwiliad na chyflwyno'u barn archwilio hyd yn hyn gan nad yw materion technegol sy'n ymwneud â'r archwiliad a gynhaliwyd yn 2017-18 ar gyfrifon Cyfrwng at Ddibenion Arbennig y cyd-bwyllgor (Compound Semi-Conductor Foundry Ltd) wedi'u cwblhau eto.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer dod â'r materion sy'n weddill i derfyn cyn gynted â phosibl, a bydd hynny'n ei gwneud yn bosibl cyhoeddi'r cyfrifon archwiliedig terfynol.

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 1

1am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Caerdydd | Amser: 9am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Newport Wafer Fab | Amser: 11am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 2pm – 3pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 11am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu Nantgarw | Amser: 10.30am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu Nantgarw | Amser: 11.30am – 1pm

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 9.30am – 11.30am

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Yr Awdurdod Trafnidiaeth

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Cyfarfod hybrid gan ddefnyddio timau Microsoft | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Cyfarfod hybrid gan ddefnyddio timau Microsoft | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Agenda CCR RTA 09-09-21 Welsh

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 9.30am – 11.30am

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Cychwynnol Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 2.30pm – 4pm

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Agenda CCR RTA 09-09-21 Welsh

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 9.30am – 11.30am

Cyfarfod Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 10.30am – 12.30pm

Cyfarfod Cychwynnol Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | Amser: 2.30pm – 4pm

Cydbwyllgor Corfforaethol

Cydbwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:00yb - 12:00yb

Cydbwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:00yb - 11:30yb

Cyd-bwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:30am - 12:00am

1.00am-12.00pm Dydd Llun 31 Ionawr 2022 Cyfarfod o Bell trwy Microsoft Teams

Agenda SEW CJC Board 31-01-22 bilingual HS v2

Summons CJC 31-01-22 Welsh for the Website