Papurau llywodraethu

Y Cabinet Rhanbarthol

4 Rhagfyr 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 11:30am

9 Hydref 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:00am – 09:15am

31 Gorffennaf 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:00am – 09:15am

5 Mehefin 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:00am – 09:15am

22 Mai 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 10:30am

27 Mawrth 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 11:00am

30 Ionawr 2023

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 11:00am

26 Medi 2022

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 11:30am

25 Gorffennaf 2022

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30am – 11:30am

27 Mehefin 2022

14 Mawrth 2022

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:30yb - 11:30yb

Chwefror 21ain

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:00yb - 10:00yb

31 Ionawr 2022

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 9:30yb - 11:00yb

13eg Rhagfyr 2021

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol | Cyfarfod Hybrid gan ddefnyddio Timau Microsoft | Amser: 9:30 am - 10:30 am
CCR Regional Cabinet Agenda 13-12-21 bilingual

TRA148518 CCR Regional Cabinet Minutes 29-11-21_cy-GB

16 Tachwedd 2020

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 11.30am

19 Hydref 2020

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 10am – 12 hanner dydd

18 Mai 2020

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 2pm – 4pm

4 Mai 2020

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyfarfod digidol | Amser: 1.30pm – 2.30pm

9 Mawrth 2020

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Coetir Coldra, Casnewydd, NP18 1HQ | Amser: 10.30am – 12.30pm

19 Rhagfyr 2019

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 9am – 11.30am

21 Hydref 2019

Cyfarfod Arbennig Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd| Lleoliad: Ystafell Ebwy, Tŷ Penallta, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 9.30am – 11.30am

12 Medi 2019

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Parc Tredomen | Amser: 10.30am – 12.30pm

10 Mehefin 2019

Cyfarfod a chyfarfod blynyddol Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Ystafell Ebwy, Tŷ Penallta, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystradmynach, CF82 7FQ | Amser: 10.30am – 1pm

18 Chwefror 2019

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystradmynach, Hengoed CF82 7PG | Amser: 11am – 1pm

17 Rhagfyr 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 11am – 1pm

08 Hydref 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Penallta, Caerffili, CF82 7PG | Amser: 9.30am – 11am

24 Medi 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 11am – 1pm

Yn unol â gofynion statudol, yn ystod ei gyfarfod ar 24 Medi 2018, cymeradwyodd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyhoeddi ei gyfrifon anarchwiliedig drafft ar-lein yn unol â dyddiad cau’r 30 Medi 2018. Nid yw archwilwyr allanol y cydbwyllgor wedi cwblhau eu harchwiliad na chyflwyno’u barn archwilio hyd yn hyn gan nad yw materion technegol sy’n ymwneud â’r archwiliad a gynhaliwyd yn 2017-18 ar gyfrifon Cyfrwng at Ddibenion Arbennig y cyd-bwyllgor (Compound Semi-Conductor Foundry Ltd) wedi’u cwblhau eto.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer dod â’r materion sy’n weddill i derfyn cyn gynted â phosibl, a bydd hynny’n ei gwneud yn bosibl cyhoeddi’r cyfrifon archwiliedig terfynol.

18 Mehefin 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Canolfan Menter y Cymoedd, CF45 4SN | Amser: 1

1am – 1pm

12 Ebrill 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Caerdydd | Amser: 9am – 12 hanner dydd

26 Mawrth 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Newport Wafer Fab | Amser: 11am – 1pm

23 Chwefror 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 2pm – 3pm

12 Chwefror 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

15 Ionawr 2018

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 11am – 1pm

20 Tachwedd 2017

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

14 Gorffennaf 2017

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu Nantgarw | Amser: 10.30am – 12 hanner dydd

30 Mehefin 2017

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu Nantgarw | Amser: 11.30am – 1pm

2 Mai 2017

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 9.30am – 11.30am

17 Mawrth 2017

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd | Lleoliad: Tŷ Dysgu, Nantgarw | Amser: 10am – 12 hanner dydd

Cydbwyllgor Corfforaethol

10 Mawrth 2025

27 Ionawr 2025

9 Rhagfyr 2024

21 Hydref 2024

22 Gorffennaf 2024

3 Mehefin 2024 (Cyfarfod Blynyddol)

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30yb – 12:30yp

 • Agenda Cymraeg
 • Pecyn adroddiadau cyhoeddus
 • Eitem 4 Datgan Buddiannau 
 • Eitem 5 Cofnodion
 • Eitem 6 Penodi Aelodau o’r CJC, Nnwebu Aelodau Eilydd a Dyrannu Portffolios
 • Eitem 7 Sefydlu Is-bwyllgorau a Byrddau Cynghori ar gyfer 2024-25 a’u penodi
 • Eitem 8 Rhaglen Cyfarfodydd y CJC 
 • Eitem 9 Taliadau a Lwfansau Aelodau 2024-2025
 • Eitem 10 Cynllun Datblygu Strategol – Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cytundeb Cyflawni 
 • Eitem 11 2023/24 Tro Olaf a Ffurflen Flynyddol heb ei Archwilio
 • Eitem 12 Penodiad Swyddog Adran 151 Dros Dro
 • Eitem 13 Cynllun Archwilio Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2023
 • Cofnodi Cyfarfodydd

7 Mai 2024

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30yb – 10:00yp

29 Ionawr 2024

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 09:30yb – 12:30yp

4 Rhagfyr 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:30yb – 12:30yp

9 Hydref 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:30yb – 12:30yp

11 Medi 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 10:30yb – 11:30yb

31 Gorffennaf 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 10:30yb – 11:30yb

5 Mehefin 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 10:30yb – 11:30yb

22 Mai 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | cyfarfod hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 10:30yb – 11:30yb

27 Mawrth 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:00yb – 12:00yb

30 Ionawr 2023

Cydbwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:00yb – 11:30yb

28 Tachwedd 2022

25 Gorffennaf 2022

Cyd-bwyllgor Corfforaethol | Cyfarfod Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams | Amser: 11:30am – 12:00am

31 Ionawr 2022

1.00am-12.00pm Dydd Llun 31 Ionawr 2022 Cyfarfod o Bell trwy Microsoft Teams

Agenda SEW CJC Board 31-01-22 bilingual HS v2

Summons CJC 31-01-22 Welsh for the Website

Skip to content