Papurau ymchwil a pholisi

Cyflwr y Rhanbarth – Rhan 1: Cysylltiedig

Yn amlinellu sefyllfa sylfaenol y rhanbarth mewn perthynas â chysylltedd.

Cyflwr y Rhanbarth – Rhan 2: Cystadleuol

Yn amlinellu sefyllfa sylfaenol y rhanbarth mewn perthynas â chystadleurwydd.

Cyflwr y Rhanbarth – Rhan 3: Gwydn

Yn amlinellu lefelau gwytnwch sylfaenol y rhanbarth ar hyn o bryd a graddau ei barodrwydd ar gyfer addasu a newid.

Fframwaith Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Yn diffinio’r cyfleoedd buddsoddi a meini prawf cymhwyster ar gyfer defnyddio’r Gronfa Fuddsoddi Ehangach.
Skip to content