Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Prifddinas-Ranbarth lewyrchus ar gyfer de-ddwyrain Cymru

Ein Gweledigaeth

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn rhaglen y cytunwyd arni yn  2016 rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i greu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a chreu gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

Darganfod mwy

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Buddsoddiadau

Mae dull gweithredu trawsnewidiol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu cyfle i barhau i fynd i’r afael â rhwystrau’r ardal i dwf economaidd, drwy gefnogi prosiectau arloesol. Gyda Chronfa Fuddsoddi gwerth £1.2 biliwn, nod y rhaglen yw darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat.

Darganfod mwy

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais